Szeretettel köszöntjük honlapunkon!

<>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><

<>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><


Áldott Karácsonyt!

Áldott Karácsonyt!

Kedves Testvérek!
Kedves Gyülekezeti Tagok!


Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a november 19-én tartott közgyűlésünkön a választásra jogosult 175 tag közül 20 volt jelen, ezért a választás Isten kegyelméből határozatképes volt.

Választójogi törvényünk 2. § (2) bekezdése így szól: „Az egyházközségi közgyűlés határozatképes, ha azon az egyházközség választójoggal rendelkező egyháztagjainak legalább 10%-a jelen van, de ez nem lehet kevesebb a presbitérium létszámának kétszeresénél.”

A választói névjegyzékben 175 fő van (10%-a felfelé kerekítéssel 18), presbitériumunk jelenlegi létszáma 9. Ennek kétszerese is 18. Ebből kifolyólag 18 fő volt szükséges a határozatképességhez.

A választás eredménye ellen lehetőség van fellebbezésre.

Mikor lehet panaszt tenni?

a) Ha a választás eljárásában a törvény rendelkezéseit nem tartották meg;

b) Ha a választási eljárásban valakit jogsérelem ért.

Mit jelent a jogsérelem?
a) Ha valamely jelölt megválasztása érdekében vagy ellene az egyházi élet tisztaságával össze nem férhető módon a választás eredményére befolyást gyakoroltak,

b) ha a választókat szavazati joguk gyakorlásában bármilyen módon akadályozták, választási szabadságukat korlátozták.

Ki jogosult panaszt tenni?
a) a választás során résztvevők 10%-a;

b) akit jogsérelem ért;

Panaszt tenni jogosult még: az illetékes egyházmegye elnöksége és az illetékes egyházmegye jogtanácsosa.

Kinek kell a panaszt benyújtani?
A Választási Bizottság elnökéhez (konkrétan: a lelkipásztorhoz).

Meddig lehet a panaszt benyújtani?
A választás napjától számított 15 napon belül (konkrétan december 4-ig.).

Mi történik a panasszal?
A Választási Bizottság a panaszt 8 napon belül felterjeszti az egyházmegyei bírósághoz. A panaszt a bíróság érdemben elbírálja.

Mi történik, ha a határidő lejár?
A választás eredménye jogerőssé válik.<>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><
FELHÍVÁS!
A Nemesgörzsönyi Református Egyházközség Presbitériuma gyűjtést hirdet a felsői templom felújítására.

<>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <>< <><Még nincs szöveg...Feliratkozás hírlevélre

Vezetéknév:

Keresztnév:

E-mail cím:

Postacím: