Kálvin

Szobrot: Kutas László készítette


KÁLVIN
2009. EMLÉKÉV


„Istent semmilyen más módon nem ismerhették meg a szent emberek a múltban, mint a Fiában, mintegy tükörben szemlélve őt. Amikor ezt mondom, arra gondolok, hogy Isten kizárólag az ő Fián vagyis az ő Bölcsességén, Világosságán és Igazságán keresztül mutatta meg az embereknek, hogy kicsoda"
(Joannis Calvini opera selecta 5,137.9-13)

A Pápai Egyházmegyében - Sopron - után Nemesgörzsönyben van Kálvin szobor.

KÁLVIN-EMLÉKÉV-2009. .

Magyarországon a következő településeken van Kálvin szobor. 1. Budapest Kálvin tér, 2. Gyál, 3. Mátészalka, 4. Nemesgörzsöny. 5. Piliscsaba, 6. Sopron .


1509 - 2009 Kálvintól

Tanulmány


KÁLVIN János: AZ Egyház megreformálásának szükségességéről. 1543. Ford.: Ceglédi Sándor Pápa, 1906. Pápa, 2. kiadás. Pápa 2005. Pápai Református Teológiai Akadémia. Magyar Elektronikus Könyvtár.


1509-2009. Kálvinról

Bibliográfiák, tanulmányok

C A L V I N I A N U M

Kálvin Bibliográfia The Calvin Bibliography 1997-2005!

Magyar anyag is található benne.Calvin Bibliography 1998

Confessio KÁLVIN-ról irt, készített tanulmányok Confessió - Újságunkban 2007.04.26. kb 140! Lásd: Kereső!

GÁNÓCZY Sándor Gondolatok Kálvin hermeneutikájához Elhangzott a KGRE Hittudományi Kara évnyitója alkalmából. Budapest, 1994. 09. 26 - Confessio 1994/4

Boer, Erik Alexander de Elõkerült Kálvin-prédikációk Szentesi Zöldi László interjúja, Karasszon István könyvismertetése. Confessio 2007/1

Boer, Erik Alexander de
A Kálvin-prédikációskötet bevezetõ tanulmánya Részlet a Szervét üggyel kapcsolatban. Confessio 2007/1


Kálvin-jubileumra

2009. -re Kálvin születésének 500. évfordulójára.

Nemzetközi konzultáció előkészületei a Kálvin-jubileumra

(Genf) – 2009-ben, Kálvin születésének 500. évfordulója alkalmából nagyszabású nemzetközi konzultáció lesz Svájcban, amelynek már most elkezdték az előkészítését. A meghívók és a szervezők között van a Nemzetközi Református John-Knox-Központ, a Svájci Protestáns Egyházszövetség, a Református Világszövetség, valamint a Genfi Egyetem Teológiai Fakultása. 17 külföldi református egyház képviselői jöttek össze Genfben, hogy a méltó ünnepi konzultáció nemzetközi előkészítéséről tárgyaljanak. A világtalálkozó legfontosabb tevékenysége lesz Kálvin tanításának a vizsgálata a mai világ összefüggésében. A modernség elindítóját, az egyház értelmezőjét, a Biblia magyarázóját, és Kálvin etikai megállapításait fogják elemezni a szakértők. Kálvin teológiája ma is alkalmas arra, hogy a felelősségtudatot erősítse, kiváltképpen a teremtett világ vonatkozásában. (ref.ch, 2007-04-17 – dr. békefy)


Reformünnepség Kálvin városában

Genf

Május 18-án egész napos ünnepség-sorozatra került sor Genfben, Kálvin János városában Fête de la Réforme címmel. A találkozó mottója ez volt: „Közösen bizonyságot tenni”. Becslések szerint közel 5 000 résztvevője volt a város 25 helyén tartott multikulturális istentiszteletnek. Délután az összes résztvevő a katedrális melletti téren gyülekezett össze, hogy együtt ünnepeljék a kálvini reformáció örökségét, beszédekkel, énekkel és tánccal.

(ref.ch, 2007-05-21 – dr. békefy-röhrig klaudia – dr. békefy)